Najprostszym sposobem, aby pozyskać pewne środki na bieżącą działalność firmy jest wzięcie kredytu obrotowego i z tego sposobu korzysta bardzo wiele podmiotów gospodarczych na naszym rynku, aczkolwiek nie jest to bynajmniej jedyny sposób, aby móc liczyć na jakiś zastrzyk gotówki. Jednym z produktów, który również bardzo dobrze funkcjonuje w naszej rzeczywistości, jest leasing zwrotny. Zasada jego działania jest bardzo prosta i polega na tym, iż dane przedsiębiorstwo przekazuje część majątku trwałego, którym dysponuje, firmie leasingowej. W zamian za to otrzymuje oczywiście gotówkę i jest to oczywiście dosyć spory zastrzyk tejże gotówki. Jednocześnie też bierze te przekazane środki majątku trwałego w leasing. Czy jest to lepszy sposób od kredytu obrotowego? Zasadniczo ta kwestia nie jest jednoznaczna i zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy danym podmiotem, a firmą leasingową bądź też bankiem, w przypadku, gdy mówimy o kredycie obrotowym. Trzeba jednak zaznaczyć, że pojęcie kredytu zwrotnego ma się na naszym rynku bardzo dobrze.