Prowadząc firmę, każdy przedsiębiorca pragnie zminimalizować koszt prowadzenia przedsiębiorstwa decydując się na samochód może skorzystać z dwóch rodzajów leasingu – z leasingu operacyjnego oraz finansowego. Jeśli chodzi korzyści pod względem odpisu podatkowego, to korzystniejszy wydaje się leasing operacyjny. Dzięki konstrukcji leasingobiorca może wliczyć do kosztów uzyskania przychodu nie tylko odsetki od raty leasingowej, ale również samą ratę, a nawet opłaty wstępne, jednak samochód jest do własnością leasingodawcy, więc on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czas trwania w przypadku leasingowania samochodu jest od 2 do 5 lat.  W przypadku leasingu finansowego, samochód wchodzi w skład środków trwałych leasingobiorcy, więc to on ma możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wraz z odsetkami leasingowymi może je zaliczyć do kosztów uzyskania dochodu. Czas minimalny trwania leasingu finansowego jest krótszy i trwa tylko 12 miesięcy, a maksymalnie podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego trwa 60 miesięcy.

Sprawdź rozwiązania na leasing samochodowy cls.pl